voorbidding

Kom ons bid saam vir…

Al die gesinne wat geraak word deur die Covid-19 pandemie.

Almal wat deur siekte geraal word.

Trauma as gevolg van dood en werkloosheid, verhoudingsprobleme.