Herfskring

Diensgroep vir bejaardes

  • Ons kuier op die eerste Donderdag van elke maand saam in die saal.
  • Om besorg te wees oor mekaar met die uitdagings wat bejaardheid meebring.
  • Besoeke aan afhanklikes in die gemeente.
  • Kuier soms saam met ander bejaarde groepe van ander gemeentes.
  • Materiële bystand aan Louis Trichardt ouetehuis.
  • Medikasie aan tehuise.
  • Besoek aan kundiges wat relevante temas vir die bejaardes hanteer.
  • Jaarlikse herfskringkamp.
  • Hou jaarliks ‘n Kersete vir die bejaardes in die gemeente.
  • Kontak Ds Adriaan of Rina Jacobs vir meer inligting.