barmhartigheid

Diakonaat

  • Hulpverlening aan verskeie organisasies en instansies ten opsigte van die verligting van armoede op ‘n geordende en gestruktureerde wyse binne sowel as buite die gemeentelike grense.
  • Om vergaderings so in te rig dat dit ‘n werkende vergadering is met die oog op doelwit beplanning, uitvoering van doelwitte of aksies en gereelde toerusting om diakens te bemagtig.
  • Doen diens by Nagmaaltafel en neem gereeld deurkollektes op in die erediens.
  • Hou die koskas en die klerestoor instand.
  • Verleen hulp aan verskeie organisasies soos Doulus, DPS Huis NInapark, ander gemeentes.
  • Hou gereeld funksies en pak gedurig nuwe projekte aan om organisasies by te staan in die hulpverlening.