Doopbegeleiding

Ds. Elmien hanteer die doopskategese. Kontak haar gerus vir ‘n afspraak. Die kerkkantoor sal jou kontak vir ‘n moontlike datum.