Apostolaatwerkgroep

Om mense, organisasies wat evangelie versprei te ondersteun

  • Deur voedsel en kleding te versprei en daardeur verkondiging te bevorder.
  • Self-help-projekte te ondersteun deur middel van materiële hulp en opleiding.
  • Om Bybels te versprei.
  • Ondersteuning op multidissiplinêre vlak aan plaaslike gemeentes.
  • Om die jonk en oud te betrek by hierdie projekte.