Eredienstye

Oggendienste: 08:30 | Aanddienste: 18:00

Beide oggend oggend- en aandbybelstudiegroepe kom twee weekliks bymekaar.
Die oggendgroep, Dinsdae 09:00 tot 10:00 en die aandgroep, Woensdae 19:00 tot 20:00.
Die datums is op die kalender aangedui.

Die Bybelstudie is informeel en baie keer lei die een ding tot die ander sodat ons soms iets heeltemal anders bespreek as wat die geskeduleerde gedeelte van die betrokke geleentheid is. Dit maak die Bybelstudie interessant en lewendig. Daar is ruim geleentheid om die vrae te vra waaroor jy nog altyd gewonder het. Dit is ook die plek waar ons mekaar se lief en leed deel.

Enige een is welkom om op enige stadium van die jaar by die Bybelstudie aan te sluit. Kontak ds. Dries Beukes by 083 447 7943. 

Onthou van die Geloftediens op 16 Desember 2019 om 08:30
Onthou van die Kersdiens op 25 Desember 2019 om 08:00.

Ons gemeente reik graag uit na gemeentelede wat nie fisies die dienste kan bywoon nie. 

Ons YouTube kanaal is: NHKA Swartkop

Al ons eredienste word hierop uitgesaai – deel die evangelie en kerkwees met ander wat nie kan bywoon nie.