Gesinsdiens

 Jeugeredienste

  • Een Sondagaand in ñ maand kom die hoërskool jongmense saam met hulle gesinne in die aanderediens bymekaar vir relevante temas.
  • Die Salis groep is vir al die jongmense van graad 12 tot net voor die Amicusgroep. Hulle kuier gereeld saam. Kontak vir Pieter van Gent.