Freundinne

Dames Bybelstudiegroep

Ons kom eenkeer ‘n maand bymekaar op ‘n Saterdagoggend. Kom kuier gerus saam. Kontak vir ds Elmien.